top of page

Terapi

Kognitiv terapi er samtaleterapi og udmærker sig ved at være et ligeværdigt samarbejde mellem klient og terapeut. Der tages udgangspunkt i klientens nuværende situation og terapien er ikke nødvendigvis rettet mod fortiden.

Typisk arbejdes der med de situationer hvor klienten føler noget er gået galt, eller oplever som vanskelige eller problemfyldte. Terapeut og klient arbejder sammen om at afdække de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som er forbundet med disse situationer.
Dernæst arbejdes der med at omstrukturere tanker og afprøve mere hensigtsmæssige tanker, adfærd og forestillinger. Man kan sige at der arbejdes med den måde vi ser verden på - eller med de ’briller’ vi ser os selv, andre og verden igennem.

Der arbejdes målretter med specifikke og realistiske mål – hvilket tilrettelægges i et samarbejde klient og terapeut imellem. Klienten lærer med tiden at være selvhjulpen og egenhændigt at anvende den kognitive metode i vanskelige situationer.

Terapien er kortvarig og er bland andet af den årsag blevet den fortrukne behandling mange steder. Et behandlingsforløb varierer naturligvis i forhold til den enkeltes behov og vedkommendes vanskeligheder. Angst kan typisk behandles på 5-20 sessioner.

Kognitiv terapi har gennem videnskabelige undersøgelser vist sig virkningsfulde og effektiv. Dette specielt i behandlingen af lidelser så som depression, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser. For eksempel har kognitiv terapi vist sig at være lige så effektiv som medicinsk behandling over for lettere til moderate depressions og angsttilstande.

Kognitiv terapi anvendes mange steder ud over det kliniske – for eksempel i forbindelse med personlig udvikling, coaching på jobbet eller i sportsarenaen.

bottom of page